logo
Gemeente
Amsterdam

Buurtbudget Bos en Lommer

Naaien als verbindingsmiddel in de maatschappij

Khadija elkertouti
30-04-2024 12:22 | Landlust

Een mooi initiatief waar vrouwenempowerment en armoedebestrijding centraal staan. Het resultaat groeiende groep.

Twee keer per maand kwamen we samen om onze naaivaardigheden te verbeteren. Thema's over mantelzorg, stressimpact en alzheimer en andere onderwerpen sloten de maand af. Dit initiatief ontstond vanuit de wens om vrouwen te empoweren en armoede te bestrijden. Onze deelnemersgroep groeit, met een opmerkelijk positieve impact op de buurt.