logo
Gemeente
Amsterdam

Buurtbudget Bos en Lommer

Maaltijden voor kwetsbare bewoners B&L Augustanahof

20-06-2022 13:22 | Erasmusparkbuurt

Aanbod van een maaltijd aan 50 kwetsbare bewoners in B&L vanuit de Augustanahof en Eetclub Erasmus

In februari 2021 hoorden wij uit ons contact met maatschappelijk buurtmedewerkers in onze buurt (de Erasmusbuurt in Bos en Lommer, Amsterdam West) dat hier ca 50 personen wonen die echt voedselhulp nodig hebben omdat zij door corona diep in financiële problemen zijn gekomen. Wij willen graag deze 50 mensen gratis maaltijden aanbieden. Onze kok Leo, de bezorgers en vrijwilligers stonden klaar om direct aan de slag te gaan.

Wat ging er goed?
We hadden direct genoeg enthousiaste vrijwilligers en onze kok was van harte bereid 50 extra maaltijden te bezorgen. We kregen van diverse maatschappelijk werkers de namen door van de mensen die het hard nodig hadden. De mensen waren keer op keer enorm dankbaar voor de maaltijden die wij hen aan huis bezorgen. Enkele mensen kwamen de mensen zelf afhalen op onze locatie, ook dat ging goed. Ook brachten wij wekelijks een aantal maaltijden naar de Badr moskee, zodat de vrijwilligers van de moskee de maaltijden discreet konden verstrekken aan mensen uit hun gemeenschap die hier behoefte aan hebben.

Wat ging er minder goed?
Met name het contact met de maatschappelijke organisaties hebben we als moeizaam ervaren. We wisten dat er mensen waren die maaltijden nodig hadden, maar het kostte tijd om helder te krijgen wie deze mensen waren. Na de mensen een aantal maanden te hebben geholpen wilden wij zoals afgesproken ons project afbouwen, maar veel maatschappelijk werkers waren toen niet goed bereikbaar en de maaltijdontvangers waren niet goed op de hoogte dat ons project tijdelijk was.

Hoeveel mensen hebben we bereikt?
We hebben vanaf februari 2021 gratis maaltijden gemaakt voor 50 mensen. Vanaf medio mei zijn we dit langzaam gaan afbouwen. Sommige mensen kwamen uit hun moeilijke situatie en besloten te gaan betalen voor onze maaltijden, net zoals onze reguliere klanten. Andere mensen konden wij doorverwijzen naar bijvoorbeeld de Voedselbank. Zo konden wij langzaam onze groep kleiner maken. Nog een klein restje mensen blijven we ook na het project ondersteunen.
Hoeveel vrijwilligers deden er mee?
De vrijwilligers die meededen waren de kok Leo, de coordinator Dini, de fietsbezorgers (4 personen), bezorger per auto (1 persoon), twee back-up bezorgers en één vrijwilliger van de moskee. In totaal 10 personen.