logo
Gemeente
Amsterdam

Buurtbudget Bos en Lommer

Maaltijden voor kwetsbare bewoners Bos en Lommer

Ilse van Prooijen
10-03-2021 09:42 | | Erasmusparkbuurt

Status

Initiatief ingediend
Initiatief op agenda
Initiatief besproken
Budget toegekend
Gerealiseerd

Dit initiatief heeft subsidie ontvangen en is uitgevoerd!Vanuit de Augustanahof willen we graag wekelijks voorzien in een goede maaltijd, voor hen die deze hard nodig hebben.

Wie

In de Augustanahof wonen wij met 20 mensen in 16 verschillende woningen, die samen één hof vormen. Wij willen als hofgemeenschap graag omzien naar elkaar, en ook naar de buurt waarin wij leven. Dit deden wij vóór corona met diverse activiteiten in ons huis, zoals een koffie-ochtend, buurtmaaltijd, vieringen, burendag en samen tuinieren. Tijdens corona zijn veel van deze dingen niet mogelijk, maar nu is onze kapel elke dag een uur open voor buurtbewoners die een kaarsje aan willen steken.
Vanuit welzijnsorganisaties in de buurt begrepen wij dat er onder ouderen, zieken en arme buurtbewoners in Bos en Lommer behoefte is aan goede maaltijden. Vanuit de Augustanahof koken wij al jaren maaltijden voor buurtbewoners (tegen betaling) en we zouden nu ook graag voor de mensen die het niet kunnen betalen deze maaltijden gratis aan huis willen bezorgen. Kok Leo van Elsdingen (buurtbewoner en kok voor de Erasmus Eetclub) is een ervaren kok die heerlijke gezonde maaltijden kan maken in grote hoeveelheden. Wij willen als bewoners graag de bezorging op ons nemen.
De deelnemers voor de maaltijd worden aangemeld via de zorginstanties uit de buurt met wie wij contact hebben. Zij kennen de buurtbewoners en weten wie deze maaltijden het meest nodig hebben. Voor de maand maart hebben we 1000,- uit het Armoedefonds gekregen om dit op te starten. Er is behoefte aan deze maaltijden en daarom vragen we bij u graag geld aan voor het bekostigen van de maaltijden in de maanden april, mei & juni.

Wat

In de huidige coronacrisis komen kwetsbare mensen in de knel. We hebben opgemerkt dat er voor een aantal zieke, oudere en arme mensen een behoefte is aan goede maaltijden. Met dit project willen we hierin tegemoetkomen. Het eerste doel van het project is een goede maaltijd gratis bij mensen thuis afleveren. We bereiken hiermee dus ook de mensen die niet de deur uit kunnen en/of de mensen die te weinig te besteden hebben voor een goede, gezonde maaltijd. Hiernaast levert het afleveren van de maaltijden sociale contacten op. De bezorgers zijn alert op eventuele signalen dat het niet goed gaat en kunnen kort (op afstand en volgens de RIVMrichtlijnen) een praatje maken. Naast een maaltijd wordt er dus ook sociaal contact gefaciliteerd en de bezorgers hebben een signaleringsfunctie als het niet goed zou gaan met de deelnemers.

Totale kosten van initiatief:

€ 3.000,00

Toegekend buurtbudget:

€ 1.765,00

Wat vindt u?

"Had je ook al gedacht aan..."
"Ik wil graag helpen met..."
"Ik steun dit initiatief, want..."
"Maar hoe zit het dan met..."
We ontvangen graag reacties van buurtbewoners!
Reageer

Delen

Reacties

Nog geen reacties

Login of registreer om te kunnen reageren.

Om te stemmen moet u ingelogd zijn.