logo
Gemeente
Amsterdam

Buurtbudget Bos en Lommer

Activerend Huisbezoek voor geïsoleerde buurtbewoners

Jenny Van Eyma
11-02-2020 13:44 | | Landlust

Status

Initiatief ingediend
Initiatief op agenda
Initiatief besproken
Budget toegekend
Gerealiseerd

Dit initiatief heeft subsidie ontvangen en is uitgevoerd!Getrainde sleutelfiguren in de methodiek activerend huisbezoek gaan geïsoleerde buurtbewoners activeren.

Wie

Als vrijwilliger ben ik betrokken bij kwetsbare groepen in Bos en Lommer. Daarbij is isolement en het verstoken blijven van hulp en toegang tot voorzieningen voor deze groep een groot probleem. Door het isolement zien wij vaak ook een opstapeling van problemen zoals armoede, gezondheidsproblemen ( psychisch en fysiek). Taalbarrieres, onzekerheid, weinig vertrouwen in professionals spelen daarbij een rol. Daarom werk ik samen met andere zelforganisaties en sleutelfiguren vanuit de gemeenschappen o.a. Multi Bel, Fath, Iftin, Bel Ami, Anatolie omdat die wel toegang hebben tot deze doelgroep. Wij zullen deze sleutelfiguren trainen in de aanpak activerend huisbezoek die bewezen effectief is om het hardnekkig probleem van het isolement te doorbreken. Maar de oplossing vraagt meer dan alleen maar een bijdrage vanuit de sleutelfiguren en de gemeenschappen. Wij werken ook samen met de professionals , buurtwerkers ABC, Combiwel, MADI, DOCK, MEE, GGZ, woningbouw verenigingen o.a. Rochdale enz. In de vervolgfase zullen de deelnemers steeds meer aanhaken bij deze organisaties en voorzieningen. Daarnaast zetten wij de Landlust Lappers (lerende professionals) in om samen met de sleutelfiguren de deelnemers te bezoeken.De laatste partij die wij willen betrekken bij het monitoren ,evalueren en de effectmeting is de Hogeschool Amsterdam die daarbij onderzoek kan verrichten.

Wat

Het activerend huisbezoek is gericht op het activeren van de meest geïsoleerde groepen in Bos en Lommer. Hierbij zien wij dat er sprake is van een vicieuze cirkel die lastig kan worden doorbroken en ook een opeenstapeling van problemen zoals armoede, gezondheidsproblemen etc. Dit initiatief sluit nauw aan bij de gebiedsplannen om kansen ongelijkheid te verminderen en de participatie van kwetsbare groepen te doen toenemen. Wij bereiken minimaal 20 geïsoleerde bewoners, stimuleren betrokkenheid vanuit de zelforganisaties en sleutelfiguren en maken de verbinding met de professionals. Deze aanvraag is in samenspraak met de verschillende partijen tot stand gekomen. Dit verhoogt de gezamenlijke betrokkenheid als ook de gezamenlijke inzet voor de leefbaarheid. De aanpak is gericht op het achter de voordeur komen van de kwetsbare groepen en dmv activerende gesprekstechnieken en aanpak de deelnemers stimuleren stappen in de buitenwereld te zetten en actiever te worden. Door de aanpak verhoogt het (zelf)vertrouwen en neemt het sociaal netwerk toe.

Totale kosten van initiatief:

€ 9.550,00

Toegekend buurtbudget:

€ 4.500,00

Wat vindt u?

"Had je ook al gedacht aan..."
"Ik wil graag helpen met..."
"Ik steun dit initiatief, want..."
"Maar hoe zit het dan met..."
We ontvangen graag reacties van buurtbewoners!
Reageer

Delen

Reacties

Nog geen reacties

Login of registreer om te kunnen reageren.

Om te stemmen moet u ingelogd zijn.