logo
Gemeente
Amsterdam

Buurtbudget Westerpark

KERSTIVAL 2019

Josee Roel
26-06-2020 15:43 | Spaarndammerbuurt

Het kerstival is een serie activiteiten, (workshops, lezingen, film) die kort op elkaar worden uitgevoerd.

In 2019 stonden de activiteiten in het teken van de komende expositie Bruno Taut, de fantasie voorbij die vanaf 5 maart 2020 gepland staat. Naast activiteiten rond Bruno Taut, was ook extra aandacht voor de nog lopende themaexpositie over sanatorium Zonnestraal dat bij elkaar gespaard werd door de diamantbewerkers in de jaren ’20.
Tijdens het Kerstival zijn de entreehal en de Lunchroom in kerstsfeer ingericht.
Zeer succesvol was Kerst 500. Aan dit initiatief van Cor Koeleman van Alliantie ABC Welzijn doen wij al een aantal jaren mee. Je ziet dan ook dat de herhaling van activiteiten goed werkt. De bezoekers weten dat het eraan gaat komen.
De kinderworkshops die werden georganiseerd waren: Wonen in kleur, Kerstversiering Amsterdamse School, Bijenwaskaarsje maken en Linosnijden als Bruno Taut.
De entree en de Lunchroom waren in kerstsfeer gehuld en een aantal workshops haakten in op de kerst zoals: maak kerstversiering in de Amsterdamse School stijl. Voor dit project werkten we samen met een bijzonder en expressionistisch gebouw van architect Melnikov in Moskou, die ook elk jaar kerstversiering maken in de stijl van het huis.

Een speciale rondleiding was: Achter de schermen van Museum Het Schip, met aandacht voor behoud en beheer van de collectie en een bezoek aan het depot. Daarnaast konden de buurtbewoners mee met een aantal rondleidingen door de buurt zoals Schatten van de Volkshuisvesting en de reguliere rondleiding om Het Schip.

In samenwerking met het Ketelhuis werd een filmavond in het Museum georganiseerd. Voorafgegaan door een Duitse maaltijd, draaiden we de film Frantz, die zich afspeelt in de tijd dat Taut leefde.

De lezingen die werden aangeboden hadden als onderwerp: de kleurrijke wereld van Bruno Taut, Sanatorium Zonnestaal: Schip op de heide, een speciale lezing over de architecten van Zonnestraal Bijvoet en Duijker en in januari een speciale lezing in combinatie met de expositie en boekpresentatie over Stadjespaleizen van de Amsterdamse School in Groningen.
Er liep er een prijsvraag waarmee je kaartjes voor een excursie of workshop voor de expositie Bruno Taut kon winnen. Er was een maquette van de beroemde Japanse architect Kengo Kuma en men kon het aantal stukjes raden waaruit deze was opgebouwd. Kuma is nauw betrokken bij de expositie over Taut.

Wij wilden dit initiatief realiseren om de buurt kennis te laten maken met het museum en met de nieuwe tentoonstelling in Museum Het Schip

We hebben met diverse buurtorganisaties samengewerkt aan het initiatief.
In totaal waren er 261 gasten geweest voor het Kerstival 2019.
Vaker en met regelmaat een festival organiseren, zal leiden tot meer cohesie in de buurt, met de organisaties en met de buurtbewoners. Daarom vervolgen wij graag deze initiatieven in de komende jaren.