logo
Gemeente
Amsterdam

Buurtbudget Westerpark

Zo werkt het

In stadsdeel West heeft ieder gebied de beschikking over buurtbudget. Met dat geld kunnen initiatieven voor de buurt worden betaald. Denk bijvoorbeeld aan een fruitboom in de straat, een kunstenaarshoek of een buurtpicknick. Het is belangrijk dat u het samen met uw buren wilt, en dat het iets bijdraagt aan de buurt. Heeft u een goed idee voor de buurt? Dien dan een initiatief in. Uw gebiedsmakelaar laat u weten of uw initiatief aanspraak maakt op buurtbudget.

Zo vraagt u buurtbudget aan

Stap 1 - Dien uw initiatief in

Heeft u een idee voor uw buurt? Via deze website kunt u uw initiatief indienen. Bekijk de voorwaarden naast het aanvraagformulier. Om een initiatief in te kunnen dienen moet u zich eerst registreren op de site.

Bekijk aanvraagformulier

Stap 2 - Vergadering

Vanwege de uitbraak van het coronavirus zijn er de komende tijd geen regiegroepvergaderingen. Aanvragen worden online door de regiegroep besproken. U kunt nogsteeds aanvragen indienen. De regiegroep bestaat uit bewoners en wordt ondersteund door stadsdeel West en ABC Alliantie.

Bekijk vergaderagenda

Stap 3 - Vraag subsidie aan

Als de regiegroep uw aanvraag goedkeurt moet u zelf nog subsidie aanvragen. De gebiedsmakelaar kan u daarbij helpen. Aanvragen die specifiek op de coronacrisis gericht zijn kunnen in sommige gevallen ook gebruik maken van alternatieve methoden van financiering.

Stap 4 - Vertel over uw ervaring

Andere buurtbewoners kunnen leren van uw ervaring met het organiseren van een buurtinitiatief. Daarom dient u een kort verslag in te sturen van uw initiatief.

Bekijk verslagen

Het buurtbudget

Voor Westerpark is in 2021 een bedrag van €125000,- beschikbaar voor bewonersinitiatieven. Hieronder ziet u hoeveel hiervan al is besteed dit jaar.

€ 125.000,00 buurtbudget
in 2021
€ 90,00 besteed /
€ 124.910,00 resterend

Agenda

Tijdens de coronacrisis zijn er geen regiegroepvergaderingen. Wanneer een aanvraag binnenkomt wordt deze zo snel mogelijk behandeld.

1. Stuur uw initiatief in

Dien uw initiatief uiterlijk twee weken voor de vergadering in.

2. Vergadering regiegroep

Deze vergadering vindt een keer in de twee maanden plaats.

Wanneer vergadert de regiegroep?

Wie is de gebiedsmakelaar in mijn buurt?

De gebiedsmakelaar ondersteunt en faciliteert de regiegroepvergaderingen. Kijk hier voor de contactgegevens van uw gebiedsmakelaar.Voorwaarden

  • Uw initiatief is gericht op het gebied Westerpark.
  • U bent een bewoner van stadsdeel West en actief betrokken bij het initiatief.
  • De activiteit heeft nog niet plaatsgevonden
  • Uw initiatief is niet commercieel van aard en biedt meer dan vermaak.
  • Uw initiatief wordt gesteund door meerdere bewoners en partners in de buurt.
  • U zorgt zelf voor toestemming, vergunningen en ontheffingen.
  • U zorgt zelf dat u verzekerd bent voor eventuele schade e.d.
  • U dient binnen 8 weken na de afronding van de activiteit een kort verslag in, waaruit blijkt dat de activiteit heeft plaatsgevonden.
  • U maakt de activiteiten bekend via de voor de buurt bekende communicatiekanalen.
  • Uw initiatief voldoet aan de voorwaarden van de Algemene Subsidieverordening Amsterdam 2013. Kijk op https://www.amsterdam.nl/subsidies voor meer informatie.