logo
Gemeente
Amsterdam

Buurtbudget Westerpark

Zo werkt het

In stadsdeel West heeft ieder gebied de beschikking over buurtbudget. Met dat geld kunnen plannen voor de buurt worden betaald. Wat voor plannen? Denk aan een fruitboom in de straat, een plek om samen kunst te maken of het organiseren van een buurtpicknick. Als u een plan heeft voor de buurt, dan kunt u dat insturen. Uw plan wordt besproken door de adviesgroep. De adviesgroep bestaat uit andere buurtbewoners die bekijken of uw plan geschikt is. Als uw plan kan worden uitgevoerd kunt u eenvoudig subsidie aanvragen. De gebiedsmakelaar neemt dan contact met u op om uit te leggen hoe dit moet.

Zo vraagt u buurtbudget aan

Stap 1 - Dien uw plan in

Via deze website kunt u uw plan indienen. Bekijk de voorwaarden naast het aanvraagformulier.

Bekijk referentiedocumenten
Bekijk aanvraagformulier

Stap 2 - Vergadering

Vanwege het coronavirus worden de ingediende plannen online door de adviesgroep besproken. De adviesgroep bestaat uit bewoners en wordt ondersteund door stadsdeel West en Combiwel Buurtwerk.

Bekijk vergaderagenda

Stap 3 - Vraag subsidie aan

Als de adviesgroep uw aanvraag goedkeurt kunt u subsidie aanvragen bij het subsidiebureau van de gemeente Amsterdam. Het indienen van deze aanvraag is eenvoudig, de gebiedsmakelaar of buurtwerker kan u hier eventueel bij helpen.

Stap 4 - Vertel over uw ervaring

Nadat u uw plan heeft uitgevoerd schrijft u binnen twee maanden een kort verslag dat op de site wordt geplaatst. Op deze manier kunnen buurtbewoners zien waaraan het buurtbudget wordt besteed, en wellicht brengt u anderen op een idee!

Bekijk verslagen

Het buurtbudget

Voor Westerpark is in 2022 een bedrag van €125000,- beschikbaar voor bewonersinitiatieven. Hieronder ziet u hoeveel geld er nog over is voor nieuwe plannen!

€ 125.000,00 buurtbudget
in 2023
€ 89.741,71 besteed /
€ 35.258,29 resterend

Agenda

Vanwege het coronavirus worden de ingediende plannen online door de adviesgroep besproken.

1. Stuur uw plan in

Dien uw plan uiterlijk twee weken voor de vergadering in.

2. Vergadering adviesgroep

Deze vergadering vindt een keer in de vier weken plaats.

Wanneer vergadert de adviesgroep?

Wie is de gebiedsmakelaar in mijn buurt?

De gebiedsmakelaar organiseert en ondersteunt de vergaderingen van de adviesgroep. Kijk hier voor de contactgegevens van uw gebiedsmakelaar.Voorwaarden

Voorwaarden subsidiering
  • Uw plan is gericht op het gebied Westerpark.
  • U bent een bewoner van stadsdeel West en actief betrokken bij het plan.
  • De activiteit heeft nog niet plaatsgevonden
  • Uw plan is niet commercieel van aard en biedt meer dan vermaak.
  • Uw plan wordt gesteund door meerdere bewoners en partners in de buurt.
  • U zorgt zelf voor eventuele toestemming, vergunningen en ontheffingen. De gebiedsmakelaar kan u hier eventueel bij helpen.
  • U dient binnen 8 weken na de afronding van de activiteit een kort verslag in.
  • U maakt de activiteiten bekend via de voor de buurt bekende communicatiekanalen, zoals Nextdoor, Facebook etc.
  • Uw plan voldoet aan de voorwaarden van de Algemene Subsidieverordening Amsterdam 2013. Kijk op https://www.amsterdam.nl/subsidies voor meer informatie.