logo
Gemeente
Amsterdam

Buurtbudget Westerpark

KERSTIVAL 2019

Josee Roel
13-04-2020 16:45 |

Een verbindend kerstprogramma organiseren gericht op buurtbewoners Spaarndammerbuurt en nieuwe bewoners Houthaven

Museum het Schip is een plek waar bijeenkomsten georganiseerd worden voor de bewoners uit de buurten. Naast veel overleggen van VVE’s, bewonerscommissies en de Gemeente Amsterdam zijn er ook specifieke museale activiteiten die vanuit het Museum georganiseerd worden waar de buurten bij betrokken worden. De geschiedenis en ontwikkeling van de buurten speelt daarin een belangrijke rol.
In 2019 stonden de activiteiten in het teken van de komende expositie Bruno Taut, de fantasie voorbij die vanaf 5 maart 2020 gepland staat. Taut is minder bekend dan bijvoorbeeld Gaudi, waarover het kerstival 2018 ging, maar zeker zo interessant. Er zijn duidelijke parallellen tussen de ontwikkelingen van de Spaarndammerbuurt en de door Bruno Taut opgezette stadswijken in Berlijn gedurende het begin van de vorige eeuw. Zowel Michel de Klerk als Bruno Taut beoogden de levensstandaard van de bewoners te verbeteren door mooie en prettige huizen te bouwen. Juist om die reden is het van belang de buurt te interesseren.
Naast activiteiten rond Bruno Taut, was ook extra aandacht voor de nog lopende themaexpositie over sanatorium Zonnestraal dat bij elkaar gespaard werd door de diamantbewerkers in de jaren ’20.
Tijdens het Kerstival zijn de entreehal en de Lunchroom in kerstsfeer ingericht.
Er werden lezingen, workshops, een film, rondleidingen en maaltijden georganiseerd.
Vele samenwerkingspartners uit de buurt werden betrokken bij het festival. Er werden vouchers uitgedeeld voor buurtbewoners zodat zij zich op activiteiten konden inschrijven. Wél bleek dat het inschrijven via internet een te hoge drempel is voor vele buurtbewoners. In totaal waren er 261 bezoekers bij alle activiteiten.Tips

Tip 1

Tip: mensen gratis laten aanlopen. Inschrijving via internet is een te hoge drempel.

Tip 2

Tip: samenwerking met alle buurt initiatieven werkt veel beter dan alleen werken

Delen