logo
Gemeente
Amsterdam

Buurtbudget Westerpark

Soeptuin Bredius

Sander Steller
07-03-2020 09:19 |

We hebben buurtbudget aangevraagd om soeptuin Bredius voort te zetten op tuincomplex Sloterdijkermeer.

Sinds 2013 hebben wij een buurtmoestuin aan de Zaanstraat.
Wij tuinieren op een zo natuurlijk mogelijke wijze, met vrijwilligers uit de buurt, onder begeleiding van eveneens vrijwillige tuincoördinatoren. Wij gebruiken geen kunstmest en/of schadelijke gewasbeschermingsmiddelen.
De eerste jaren hebben wij onze oogst aan de voedselbank in de Spaarndammerbuurt gedoneerd. Sinds deze werd opgeheven, hebben wij onze oogst naar de Buurtbuik gebracht. Per 31 oktober aanstaande zijn wij in verband met geplande bebouwing, genoodzaakt om te vertrekken.

Gelukkig hebben wij de mogelijkheid gevonden om een doorstart te maken binnen Volkstuinen complex Sloterdijkermeer, met als groot voordeel, dat dit een permanente locatie is.

Wij willen een publiek toegankelijke moestuin blijven met de volgende doelstellingen;

- een groene, laagdrempelige ontmoetingsplek voor de buurtgenoten.

- vrijwilligers op ontspannen wijze, en in groepsverband, samen te laten werken aan het kweken van groenten en fruit voor de buurt.

- een mooie plek om te leren moestuinieren

- om iedereen te laten zien waar onze groenten en fruit vandaan komen.

Onze oogst is bestemd voor sociale eet projecten in de Westerparkbuurt en omstreken. Bovendien geven wij bezoekers, jong en oud, de gelegenheid zelf fruit te plukken uit onze vruchtdragende (snoep-)omheining.

Momenteel zijn we in de realisatiefase bij het aanleg van de hekken, waarmee we de buurtmoestuin konijnenvrij maken. Als die er staat kunnen we beginnen met zaaien.Tips

Tip 1

Zorg voor draagvlak in de buurt. Zorg voor een goede kerngroep. Bij vrijwilliger projecten zal er altijd een doorloop zijn van vrijwilligers, dit is bij ons de afgelopen jaren het geval.

Delen