logo
Gemeente
Amsterdam

Buurtbudget Westerpark

Jaarverslag 2021 Stadsdorp Westerpark

Stadsdorp Westerpark
17-02-2022 17:20 | Staatsliedenbuurt

We hebben steun gevraagd voor de ruim 35 verschillende activiteiten van Stadsdorp Westerpark.

We hebben opnieuw veel geïmproviseerd om toch ondanks de beperkingen de activiteiten door te kunnen laten gaan. In totaal zijn er in 2021 meer dan 2500 deelnemers geweest aan ruim 35 verschillende soorten activiteiten. Een greep uit wat er gebeurde: wandelingen, rondleidingen, online lezingen, kpoffieochtenden, jeu de boules, kunstwandelingen en Film & Soep in het Ketelhuis, lichtprojecties op straat, een Herdenkingswandeling en huiskamergesprekken. Verder hebben we ruim 30 bewoners 1 op 1 gekoppeld voor een kleine activiteit, zoals een wandeling. We staken buren een hart onder de riem met kleine gestes onder de noemer Vitamine Stadsdorp. We werkten samen met allerlei organisaties in de buurt. En we konden rekenen op onze vast 50 vrijwilligers die veel voor hun rekening namen. Meer dan 800 abonnees krijgen onze nieuwsbrief.

Het volledige jaarverslag 2021 is te lezen op https://stadsdorpwesterpark.nl/Westerpark/h/1740/246/12724/Meer-over-Stadsdorp-Westerpark/Ons-jaarverslag-over-2021-is-er

We hebben dit jaar ook voor het eerst een resultaatverslag gemaakt samen met MAEX, waarin onze impact over 2021 te lezen is. Kijk hiervoor op: https://stadsdorpwesterpark.nl/Westerpark/h/1740/245/12605/Meer-over-Stadsdorp-Westerpark/Ons-resultaat-in-2021

We danken iedereen voor de samenwerking en kijken met vertrouwen en optimisme vooruit. We zijn er trots dat we hebben kunnen bijdragen aan meer verbinding in de buurt.