logo
Gemeente
Amsterdam

Buurtbudget Westerpark

Kom Erbij Dag Westerpark 2019

Frank Wijdenbosch
29-05-2019 16:39 | |

Status

Initiatief ingediend
Initiatief op agenda
Initiatief besproken
Budget toegekend
Gerealiseerd

Dit initiatief heeft subsidie ontvangen en is uitgevoerd!Ons doel is de verbondenheid die de verschillende culturen. Zie ook onder pint 2 hierna.

Wie

In de voorbereiding en uitvoering vindt samenwerking plaats met verschillende sociale, etnische en religieuze – al dan niet georganiseerde – mensen c.q groepen uit Westerpark o.a. Stadsdeel West, ABC Alliantie West, Hebron, SAN, SamenSterk Vrouwen West, Radio Double 7FM, St. Seven Arts, Salon 2014, (Werkgroep) gebiedsgerichte aanpak armoedebestrijding Westerpark, Organisatie Kindersuikerfeest en DOCK. De Kom Erbij Groep is een groep van actieve buurtbewoners die al sinds een jaar of tien soortgelijke activiteiten ontplooid in Westerpark.

Wat

Ons doel is de verbondenheid die de verschillende culturen (Geloofsovertuigingen) met elkaar hebben tot uiting brengen en op een leuke manier elkaars cultuuruitingen leren kennen. In deze tijd moet meer aandacht besteed worden aan de overeenkomsten dan aan de verschillen die er tussen de culturen bestaan. Immers, overeenkomst geeft eenheid/verbroedert en verschillen verwijderen de verbondenheid,
Het doel willen wij bereiken middels een jaarlijks terugkerend evenement
waarbij wij door middel van positieve energie, met behoud van rituelen en cultuur aangeven en aantonen dat diversiteit een verrijking is voor de hedendaagse maatschappij .

Totale kosten van initiatief:

€ 4.480,00

Toegekend buurtbudget:

€ 3.500,00

Wat vindt u?

"Had je ook al gedacht aan..."
"Ik wil graag helpen met..."
"Ik steun dit initiatief, want..."
"Maar hoe zit het dan met..."
We ontvangen graag reacties van buurtbewoners!
Reageer

Delen

Reacties

Angela | 21 juni 2019 16:07

Geweldig initiatief in buurt met veel kleur.

Natasja van der Geest | 21 juni 2019 22:30

Ik steun dit initiatief van harte omdat het zo belangrijk is om mensen met elkaar te verbinden en begrip voor elkaar te hebben.

Anke Spijker | 22 juni 2019 00:25

Leuk! Ik word enorm geïnspireerd door Doopsgezind Amsterdam. Wij hebben geen kerkgebouw in West, maar wel leden die in West wonen. Onze uitgangspunten: 1. Mensen worden pas op volwassen leeftijd gedoopt op hun zelfgeschreven belijdenis (want we willen kinderen geen keuzes opleggen, 2. Het gaat er niet om of je elke zondag per se in de kerk zit, maar om het leven volgens je geloof. We geloven sterk in geweldloosheid. De Doopsgezinde beweging was de eerste vernieuwingsbeweging in Nederland aan het begin van de 16e (en in veel opzichten verwant aan de Evangelische Broederschap). Ik hoop dat onze ideeën en cultuur nog lang blijven voortbestaan. Ik denk dat we in elk tijdperk iets aan anderen kunnen hebben en voor anderen kunnen betekenen.

Igor | 23 juni 2019 09:28

Leuk bedacht!

W.Azarkan | 23 juni 2019 09:34

Het initiatief kan alleen positief uitpakken. Gelet op het feit dat ons Amsterdam een multiculturele stad is, is dit een geweldig initiatief om mensen samen te brengen.

Wendy | 23 juni 2019 09:47

Leuk bedacht, neem ook eenzaamheid hierin mee.

Kani | 23 juni 2019 09:58

Dit is ontzettend leuk en ontzettend belangrijk! Ik zeg doen!

Maria | 23 juni 2019 11:50

Top initiatief veels te weinig ervan!

Login of registreer om te kunnen reageren.

Om te stemmen moet u ingelogd zijn.