logo
Gemeente
Amsterdam

Buurtbudget Westerpark

Computers voor de speeltuin op het Sukerplein

Akis Tsovilis
20-05-2019 14:30 | |

Status

Initiatief ingediend
Initiatief op agenda
Initiatief besproken
Budget toegekend
Gerealiseerd

Dit initiatief heeft subsidie ontvangen en is uitgevoerd!Drie computers aanschaffen voor de speeltuin, Toverbal 2, op het Suikerplein.

Wie

Stichting DOCK is een welzijnsorganisatie die zich onder andere richt op het beheren en exploiteren van speeltuinen, beheerd spelen plekken en speelkisten. De stichting wordt gefinancierd d.m.v. subsidies van de gemeente (stadsdelen West en Centrum).
De lokale overheid heeft aanzienlijk meer taken op het gebied van (maatschappelijke) zorg, jeugdzorg en (passend) onderwijs gekregen. Het totaal aan middelen is daarbij echter beperkt. Tevens is er een nieuwe politieke opgave; het bevorderen van sociale cohesie en creëren van een dragende samenleving. Deze wijzigingen vragen om een andere aanpak en een nieuwe werkwijze. In plaats van ‘zorgen voor’ richten wij ons op ‘zorgen dat’ waarbij er gebruik gemaakt wordt van de eigen capaciteiten en talenten van de burger en zijn netwerken.
De inzet van bewoners op de speeltuin groeit, waardoor er meer toezicht, speelgoed uitleen en activiteiten op de speeltuinen is. Met als gevolg dat meer bewoners en gebruikers van de speeltuin, de speeltuinen bezoeken, zich in willen zetten voor de speeltuin en gebruik willen maken van de faciliteiten die de speeltuinen bieden. Een van de speeltuinen, namelijk het Toverbal 2, illustreert deze groei als geen ander. Meerdere bewoners en gebruikers(groepen) willen zich inzetten en gebruik maken van de speeltuin en het speeltuingebouw.
Daarom wil DOCK voor speeltuin Toverbal 2 een beroep doen op het buurtbudget om aan de behoeftes van de doelgroep tegenmoet te komen.

Wat

De kern doelgroep van de speeltuin zijn kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar waarbij er extra aandacht is voor jongens en meisjes uit de lagere sociaaleconomische milieus. Gezien de speeltuin een vindplaats is van vele andere doelgroepen en de veranderopgave gericht op burgerparticipatie ook gericht is op ouders en bezoekers, is de doelgroep van DOCK veel breder dan alleen kinderen. Ouders, buurtbewoners, professionele organisatie zoals de scholen, het jongerenwerk en het opbouwwerk vallen ook onder de doelgroep.

Totale kosten van initiatief:

€ 1.681,84

Toegekend buurtbudget:

€ 1.682,00

Wat vindt u?

"Had je ook al gedacht aan..."
"Ik wil graag helpen met..."
"Ik steun dit initiatief, want..."
"Maar hoe zit het dan met..."
We ontvangen graag reacties van buurtbewoners!
Reageer

Delen

Reacties

Nog geen reacties

Login of registreer om te kunnen reageren.

Om te stemmen moet u ingelogd zijn.