logo
Gemeente
Amsterdam

Buurtbudget Westerpark

Koffiekamer voor Hugo de Grootbuurt

TP de Snoo
27-10-2020 15:39 | | Frederik Hendrikbuurt

Status

Initiatief ingediend
Initiatief op agenda
Initiatief besproken
Budget toegekend
Gerealiseerd

Dit initiatief heeft subsidie ontvangen en is uitgevoerd!Bewoners van de Hugo de Grootbuurt missen een ontmoetingsplek. De regentenkamer van de Hugo de Groothof is beschikbaar.

Wie

Een ruimte waar buurtbewoners elkaar laagdrempelig kunnen ontmoeten wordt gemist in de Frederik Hendrikbuurt. De leefgemeenschap van de Hugo de Groothof (Eerste Hugo de Grootstraat) zet zich in voor de buurt en organiseert onder andere burenmaaltijden en creatieve workshops. In samenwerking met o.a. de gebiedsmakelaar, buurtwerkers (ABC) en wijkagent wordt een plan voor de monumentale regentenkamer van de Hugo de Groothof opgesteld. Dit is een unieke kans om sociale cohesie te stimuleren op een plek met een rijke historie.

Onze regentenkamer is een unieke, monumentale ruimte in Amsterdamse Schoolstijl en staat daarom ook op de gemeentelijke monumentenlijst. De regentenkamer is in 1925 ontworpen door Ferdinand Jantzen met zijn kenmerkende kleur- en lettergebruik. Deze architect heeft later vele beroemde kerken in Amsterdam ontworpen. De historische waarde zie je vooral terug in de plafondpanelen en kleurstelling. Het meubilair en de verlichting is in de loop van de jaren wel veranderd. Uitzondering hierop is de maquette, ontworpen door zijn vader Frederic Jantzen die honderd jaar geleden de huismeester was in het dit hof, nadat hij door ziekte niet meer als timmerman en rijtuigmaker kon werken.

Doel is om de regentenkamer multifunctioneel te gebruiken als gezellige huiskamer, borrelplek en studie- en werkplek. Door oud en nieuw bij elkaar te brengen wordt de Regentenkamer een fraai visitekaartje van de Hugo de Groothof waar je als buurtbewoner graag naar toe gaat.

Wat

Doel van het initiatief is allereerst een huiskamer voor de buurt creëren om de sociale cohesie te bevorderen. Onder veel buurtbewoners, met name senioren en expats, is behoefte aan sociale contacten in de buurt. Een laagdrempelige en toegankelijke ontmoetingsplek voor jong en oud wordt gemist.
Daarnaast is het doel dat gemeentelijk erfgoed toegankelijk wordt voor de buurt, zodat meer mensen van het historische pand kunnen genieten.

Exploitatie is in handen van vrijwilligers van leefgemeenschap Hugo de Groothof en voor de buurtmomenten in de handen van de buurtwerker en de gebiedsmakelaar. Met wijkagent en lokale ondernemers is frequent contact over gezamenlijke activiteiten. De ruimte is een halve ochtend per week en 2 avonden per maand beschikbaar voor de Frederik Hendrikbuurt voor de duur van minimaal 5 jaar

Uitdaging is om de deftige regentenkamer geschikt te maken als ontmoetingsplek, zonder de monumentale status aan te tasten. In samenwerking met een architect wordt een ontwerp gemaakt voor een kitchenette en toilet. Daarnaast is er meubilair nodig dat geschikt is voor mindervalide buurtbewoners en recht doet aan de gevarieerde functies van de regentenkamer.

Er is aandacht voor de veiligheid: er zijn afspraken gemaakt zodat de bewoners van het hofje geen last hebben van bijeenkomsten in de regentenkamer. De ruimte is groot genoeg om conform de coronamaatregelen bijeenkomsten te organiseren.

Totale kosten van initiatief:

€ 7.450,00

Toegekend buurtbudget:

€ 7.450,00

Wat vindt u?

"Had je ook al gedacht aan..."
"Ik wil graag helpen met..."
"Ik steun dit initiatief, want..."
"Maar hoe zit het dan met..."
We ontvangen graag reacties van buurtbewoners!
Reageer

Delen

Reacties

Nog geen reacties

Login of registreer om te kunnen reageren.

Om te stemmen moet u ingelogd zijn.