logo
Gemeente
Amsterdam

Buurtbudget Westerpark

Activiteiten Vrouwengroep Diamant 2024

Gulay Sahin
27-03-2024 14:48 | Sociaal | Spaarndammerbuurt

Status

Initiatief ingediend
Initiatief op agenda
Initiatief besproken
Budget toegekend

Dit initiatief heeft goedkeuring van de adviesgroep! De indiener kan subsidie aanvragen om het project te realiseren. Uitspraak van de adviesgroep:Een gevarieerd wekelijks programma, georganiseerd voor en door vrouwen in en om Huis van de Wijk de Horizon.

Wie

Vrouwen Stichting Diamant is een netwerk van vrouwen dat sterker wil komen te staan, door elkaar te ontmoeten, elkaar beter te leren kennen, door met elkaar samen te werken en hen een veilige en vertrouwde omgeving te bieden waar zij hun behoeften kunnen uiten. Gulay Sahin, gedreven door haar wil om vrouwen in hun kracht te zetten, is begonnen met dit initiatief in 2014 en in 2019 is de vrouwengroep officieel een stichting geworden. Door de behoeftes van de achterban in kaart te brengen en daar op een goede manier in te spelen, zijn er mooie activiteiten ontstaan waaraan de vrouwen actief deelnemen. Zo komen de vrouwen elke maandagmiddag van 12:00-17:00 (met uitzondering van de zomervakantie) bijeen in het Huis van de wijk Horizon waar ze terecht kunnen met hun sociale vraagstukken, waarbij wij de vrouwen zo goed mogelijk proberen door te verwijzen naar de juiste persoon of instelling.

Wat

Vrouwen Stichting Diamant heeft een groot netwerk bestaande uit ruim 100 vrouwen. Turkse vrouwen, maar ook Griekse, Armeense, Koerdische en Assyrische vrouwen afkomstig uit Turkije nemen deel aan onze activiteiten. Op een maandagmiddag komen er gemiddeld 20 vrouwen, waarbij we “taboeonderwerpen” zoals LHBTQI+, vrouwelijke seksualiteit/genot en atheïsme/agnostisme niet. vermijden, maar juist bespreekbaar maken. Elke vrouw is bij ons, ongeacht ras, religie, en seksuele voorkeur, zeer welkom. Gemiddeld komen er wekelijks 15-45 vrouwen
Dit jaar zullen we starten met muzieklessen met aansluitend een uitvoering van wat er geleerd is. Ook willen we gaan starten met een leesclub. Op 12 maandagmiddagen gaan we een gastspreker uitnodigen die de vrouwen in kennis zal stellen over essentiële thema’s die in de groep spelen bijvoorbeeld: hyperventilatie, (postnatale) depressie, gezonde leefstijl en voeding, gezondheidszorg in het algemeen, en huiselijk geweld. We vinden dat ons aanbod aanvullend is in West.
Door het jaar heen zullen wij met de vrouwen aandacht geven aan Nationale dagen zoals bijvoorbeeld: Internationale Vrouwendag, Moederdag , Burendag en/of Wereld Voedseldag.
In samenwerking met Team Sportservice Amsterdam gaan we zelfverdedigingslessen organiseren. Doel hiervan is om de vrouwen meer zelfvertrouwen en een veilig gevoel te geven (zowel thuis als op straat). De eerste 15 lessen zullen door TSA gefinancierd worden. Deze lessen zullen in het voorjaar plaatsvinden.

Hoe

We maken flyers voor bekendmaking, alsook schorten. We staan in de agenda van de Horizon. We brengen de activiteiten onder de aandacht met behulp van ons netwerk met 'mond op mond' verspreiding, papieren en digitale flyers. Als stichting werken wij bvb nauw samen met Combiwel Buurtwerk, we hebben ook contacten met het Buurtteam, de meeste activiteiten vinden plaatsen in Huis van de wijk Horizon. Andere partners waarmee we samenwerken zijn: Team Sportservice Amsterdam, Alle Kleuren West, World Opera Lab, Stichting Single SuperMom en Stichting Vrouwen Vooruit. Als stichting streven wij ernaar om vrouwen in hun kracht te zetten en hen hun potentie en identiteit te laten (her)ontdekken. Dit proberen wij te bewerkstellingen door actief bij de vrouwen na te gaan waar hun behoeftes liggen en wat zij nodig hebben om zichzelf durven te zijn. In 2024 ligt onze nadruk op activering van de vrouwen door middel van kunst en cultuur. Graag willen wij de toegang (op een laagdrempelige manier) tot culturele activiteiten faciliteren, ook laten wij de vrouwen kennismaken met de culturele poppodia die stadsdeel West rijk is. Cultuur beoefenen helpt de vrouwen om hun potentie te leren kennen en uitdrukken. Zelfvertrouwen en jezelf durven representeren zijn vaardigheden die van wezenlijk belang voor activering en participatie in de maatschappij. Daarnaast dragen sociaal-culturele activiteiten ook bij aan het voorkomen van vereenzaming, mentale en fysieke klachten.

Totale kosten van initiatief:

€ 4.189,00

Toegekend buurtbudget:

€ 4.189,00

Wat vindt u?

"Had je ook al gedacht aan..."
"Ik wil graag helpen met..."
"Ik steun dit initiatief, want..."
"Maar hoe zit het dan met..."
We ontvangen graag reacties van buurtbewoners!
Reageer

Delen

Reacties

Nog minimaal 140 tekens.
360 tekens resterend.

U kunt ook inloggen of registreren om onder uw account een reactie te plaatsen:

Inloggen of registreren

Nog geen reacties

Login of registreer om te kunnen reageren.

Om te stemmen moet u ingelogd zijn.