logo
Gemeente
Amsterdam

Buurtbudget Westerpark

Op De Tunnel

Gerald Victoriano
30-03-2020 21:03 | | Houthavens

Status

Initiatief ingediend
Initiatief op agenda
Initiatief besproken
Budget toegekend

Dit initiatief heeft goedkeuring van de adviesgroep! De indiener kan subsidie aanvragen om het project te realiseren. Uitspraak van de adviesgroep:Evenement waarbij verbinding en kennismaking centraal staat tussen de Spaarndammerbuurt en de Houthavens.

Wie

Corona update bij punt 2 ivm ruimte!

Het gaat om een buurt festival genaamd 'OP DE TUNNEL'
Wij willen een evenement organiseren waarbij verbinding en kennismaking in onze buurt centraal staat. Het gaat hierbij om de Houthavens en de Spaarndammerbuurt. Noem het een meet & great.

Hoe gaat het er uit zien:

versterkte (live) muziek op een podium,
theater
lokale ondernemers die zichzelf laten zien (en daarbij ook food & drinks aanbieden)
een speurtocht in de buurt voor de kleintjes.
wandelingen door de straten van de buurt met diverse thema's (kroegentocht, culturele wandeling, nieuwbouw vs Amsterdamse School etc...)
Zweefmolen voor de kleintjes
Barbecue
vrijmarkt voor kinderen
sportevenement

Hierbij geldt natuurlijk dat alles en iedereen uit de buurt komt, artiesten, horeca, theater etc.

Ik ben Gerald Victoriano, inwoner van de Spaarndammerstraat en een van de organisatoren van dit evenement. Het initiatief wordt breed gedragen in zowel de Spaarndammer- als ook de Houthaven buurt. Daarnaast is er al contact gelegd met Paul Berkers en ook met Marienna Triesscheijn die op de hoogte zijn van dit initiatief. EXTRA OPMERKING: Ik ben lid van de MEDEZEGGENSCHAPSRAAD van de Zeeheld en ben ook voorzitter van de LEERLINGENRAAD. Hierdoor is het voor mij eenvoudig om de school erbij te betrekken. Ook hebben wij al contact met de winkels uit de buurt om mee te doen aan het evenement. o.a. via Marijke van bar Mick bijvoorbeeld. Zij is voorzitter van de winkeliersvereniging.

Wat

Corona Upd: i.v.m onzekerheid op het gebied van de verstrekking van vergunningen voor evenementen de komende tijd deze aanvulling. Als organisatie kunnen wij volledig flexibel reageren op nieuwe wetgeving. Vorig jaar hebben wij laten zien met beperkte middelen en mogelijkheden alsnog een geslaagd evenement te kunnen organiseren. Hierbij de veiligheid en regelgeving goed in de gaten houdend. Een kleiner evenement houdt in, lagere kosten en minder activiteiten en benodigdheden. Afhankelijk van wat wel en niet mag passen wij tzt de begroting volledig aan aan de schaal van het evenement. Graag leg ik dit tijdens een pitch mondeling toe.

Met het evenement willen wij in principe de brug slaan tussen oude bewoners en nieuwe bewoners. Een kennismaking tussen de nieuwe bewoners uit de Houthavens en de bestaande bewoners uit de Spaarndammerbuurt. Uiteindelijk zijn we nieuwe buren en zo doe je dat als je naast elkaar komt wonen. Je nodigt elkaar uit en laat zien wat je allemaal in huis hebt. Dit zorgt voor onderling begrip, saamhorigheid, verdraagzaamheid en samenwerking in de buurt.

Totale kosten van initiatief:

€ 6.420,00

Toegekend buurtbudget:

€ 6.420,00

Wat vindt u?

"Had je ook al gedacht aan..."
"Ik wil graag helpen met..."
"Ik steun dit initiatief, want..."
"Maar hoe zit het dan met..."
We ontvangen graag reacties van buurtbewoners!
Reageer

Delen

Reacties

Nog minimaal 140 tekens.
360 tekens resterend.

U kunt ook inloggen of registreren om onder uw account een reactie te plaatsen:

Inloggen of registreren

Nog geen reacties

Login of registreer om te kunnen reageren.

Om te stemmen moet u ingelogd zijn.