logo
Gemeente
Amsterdam

Buurtbudget Westerpark

Activiteiten Stadsdorp Westerpark 2024

Stadsdorp Westerpark
30-01-2024 14:26 | Sociaal | Staatsliedenbuurt

Status

Initiatief ingediend
Initiatief op agenda
Initiatief besproken
Budget toegekend

Dit initiatief heeft goedkeuring van de adviesgroep! De indiener kan subsidie aanvragen om het project te realiseren. Uitspraak van de adviesgroep: Uw aanvraag is besproken bij de adviesgroep van 13 maart. De aanvraag is toegekend. Succes met de activiteiten dit jaar.We willen de samenhang vergroten in de buurt, door activiteiten te organiseren met en door buurtbewoners.

Wie

Stadsdorp Westerpark is een informele vereniging die samenwerkt met buurtbewoners en organisaties in de buurt om de sociale samenhang te verbeteren. Onze slogan is SAMEN MAKEN WE DE BUURT.

Inmiddels bestaan we 7 jaar. We bereiken met onze activiteiten elke maandelijks 150 tot 200 buurtbewoners. In het Stadsdorp zijn ruim 60 vrijwilligers actief. We hanteren geen lidmaatschap zodat het stadsdorp laagdrempelig is en voor iedereen toegankelijk. We houden de kosten van alle activiteiten zo laag mogelijk. En komen mensen met minder inkomen tegemoet door korting te bieden op enkele activiteiten via de stadspas. Al het werk in het stadsdorp wordt gedaan door vrijwilligers, zonder vergoeding.

Uitgangspunten
 We stimuleren bewoners die zelf met ideeën komen hun activiteit ook zelf te laten uitvoeren. Het Stadsdorp initieert en ondersteunt.
 Bij de activiteiten houden we de toegankelijkheid zo groot mogelijk, zodat geld geen belemmering vormt om deel te kunnen nemen.
 We richten ons op alle inwoners van Westerpark. We zijn actief in de wijken Staatsliedenbuurt, de Frederik Hendrikbuurt, de Centrale Markt en de Spaarndammerbuurt.
 Maar: iedereen is welkom, uit Westerpark en daarbuiten!.
 Ons streven is om activiteiten in het stadsdorp zo inclusief mogelijk te laten zijn. Zodat iedereen zich welkom voelt en er geen belemmeringen zijn om deel te nemen.

Samenwerken
We werken veel samen met organisaties in de buurt. Zowel met professionals als met vrijwilligers. Dit zijn onze belangrijkste partners:
1. Gemeente Amsterdam/Stadsdeel West, in het bijzonder de gebiedsmakelaars;
2. Organisaties zoals de OBA, Stichting Kerk en Buurt, Combiwel, het Ketelhuis, Buurtlicht, Tuinpark Zonnehoek, molenterrein de Otter en de 4/5 mei comite Westerpark.
3. Buurtinitiatieven zoals diverse sportclubs, de ‘zwemclub Kattensloot’, Blije Vogels en NEMO.
4. Horeca in de buurt, zoals café Kosmos, de Buurtboerderij , het Paviljoen de Walvis en de Gruyter.
5. Andere Amsterdamse stadsdorpen, verenigd in het Netwerk Amsterdamse Stadsdorpen.
6. Media, zoals de Staatskrant en de Westkrant en Facebook Westerparkbewoners.
7. De samenwerking is gericht op meer samenhang in de buurt, waardoor bewoners elkaar leren kennen en samen activiteiten ondernemen. Dit draagt bij aan een prettige, meer sociale buurt en zorgt voor een groter gevoel van veiligheid en betrokkenheid.

Wat

Wat
Deze activiteiten willen we organiseren in 2024:
1. Eén keer per maand een burenborrel op afwisselende locaties;
2. Een maandelijkse buren eettafel en/of burenlunch;
3. Vier Boek&Film-avonden in samenwerking met de OBA;
4. Elke twee weken Film&Soep samen met het Ketelhuis;
5. Een stadsdorpbijeenkomst met een thema;
6. Een informatiebijeenkomst voor nieuwe stadsdorpers;
7. Stadsdorpclubs (zoals een filmclub en een spelltjesclub);
8. Wandeling in de buurt met een buurtgids, een rondleiding met gids, of onder leiding van bewoner;
9. Museumbezoeken met een gids;
10. Culturele wandelingen en fietstochten in de buurt langs buitenkunst;
11. Twee muzikale middagen in huiskamersetting;
12. Zomers Buiten: thematisch samenzijn in de buitenlucht;
13. Zomerse fietstochten in de omgeving;
14. Een wekelijkse bridgeclub;
15. (Online) lezingen over thema’s uit de buurt (geschiedenis, straatnamen, gebouwen)
16. Kleinschalige themagesprekken in de buurt door buurtbewoners
17. Activiteiten rondom 4 & 5 mei (wandeling, soep, muziek);
18. Lichtprojecties of lichtwandelingen in samenwerking met de stichting BuurtLicht
19. Elke maand een digitale stadsdorpnieuwsbrief;
20. Een website met actuele informatie over onze eigen activiteiten én over activiteiten in de buurt
21. Een eigen blog: onder de titel Stadsdorpers;
22. Een videoserie Westerpark door de Jaren Heen (over de historie van straten in de buurt);
23. Een jaarlijkse bijeenkomst met onze vrijwilligers om hen te bedanken en om met ze te

Hoe

Door middel van onze eigen website, onze maandelijkse nieuwsbrief, mailings aan specifieke groepen stadsdorpers, posters en flyers in de buurt, sociale media in de buurt, mond op mond reclame, via de Staatskrant, via andere stadsdorpen en via websites van organisaties waarmee we samenwerken.

We besteden veel aandacht aan onze communicatie. We proberen aantrekkelijke berichten te maken die er fraai uitzien en die bij de juiste mensen terechtkomen. Daarbij gebruiken we een mix van middelen (digitaal, drukwerk en mondeling). Ook benaderen we steeds vaker gericht deelnemers vanwege eerdere deelname aan een bepaald type activiteiten. In onze uitingen streven we ernaar zorgvuldig te zijn, bondig en wervend.

Bij sommige activiteiten is opgave vooraf nodig (vaak vanwege het beperkte aantal plaatsen). Deelnemers krijgen in dat geval een bevestiging van hun deelname met praktische informatie.

Totale kosten van initiatief:

€ 6.500,00

Toegekend buurtbudget:

€ 4.500,00

Wat vindt u?

"Had je ook al gedacht aan..."
"Ik wil graag helpen met..."
"Ik steun dit initiatief, want..."
"Maar hoe zit het dan met..."
We ontvangen graag reacties van buurtbewoners!
Reageer

Delen

Reacties

Nog minimaal 140 tekens.
360 tekens resterend.

U kunt ook inloggen of registreren om onder uw account een reactie te plaatsen:

Inloggen of registreren

Nog geen reacties

Login of registreer om te kunnen reageren.

Om te stemmen moet u ingelogd zijn.