logo
Gemeente
Amsterdam

Buurtbudget Oud-West

Het Eetbare Plantsoen: plan voor een buurtmoestuin 2017

Gebiedsteam Oud-West
21-11-2019 17:51 | | Borgerbuurt

Status

Initiatief ingediend
Initiatief op agenda
Initiatief besproken
Budget toegekend
Gerealiseerd

Dit initiatief heeft subsidie ontvangen en is uitgevoerd!Het Eetbare Plantsoen is een buurtmoestuin in de Borgerbuurt die door bewoners gratis te bewerken is.

Wie

De initiatiefgroep voor Het Eetbare Plantsoen bestaat uit gemotiveerde en gepassioneerde ervaren amateur groentetelers, die zich inzetten voor hun buurt waar het gaat om leefbaarheid, onderlinge cohesie en het milieu. Er zijn al verschillende initiatieven in de buurt maar wij zien het kweken van groenten en fruit graag wat grootschaliger; niet ieder voor zich, maar een grote tuin, waar plek is voor individuele ideeën. Het is natuurlijk onze bedoeling een zo divers mogelijke groep deelnemers te krijgen, gevarieerd in leeftijd, culturele achtergrond, ervaren en onervaren tuinders. Naast buurtbewoners en een ervaringsdeskundige worden we het eerste jaar versterkt door een student van de Warmonderhof.

Wat

Buurtmoestuinen kunnen zorgen voor ander gebruik en beheer van het groen in een buurt. En daarmee bijdragen aan het vergroten van sociale cohesie en leefbaarheid in de buurt. Uiteenlopend wetenschappelijk onderzoek toont aan dat een groene omgeving goed is voor de gezondheid van mensen, zowel fysiek als mentaal. Alle vormen van sociale cohesie bevorderende aspecten komen terug in de moestuin: gezamenlijk kweken, uitvoeren van een eigen idee, wederzijdse betrokkenheid, netwerken, sociaal contact, eten en tuinieren. Vooral het gezamenlijke beheer van de tuin is in dit opzicht belangrijk, omdat het voortdurend om contact vraagt en er zo vertrouwen kan groeien tussen bewoners onderling.

Behalve dat er een tuin moet worden opgezet, en dat deze moet worden onderhouden, zijn er ook nog andere activiteiten denkbaar, waardoor weer buurtbewoners mee gaan doen, die niet direct willen of kunnen tuinieren. Te denken valt aan een oogstfeest, waarbij met groentes uit de moestuin een gemeenschappelijk maaltijd op het plein wordt aangeboden.
Of een activiteit waarin verschillende culturen laten proeven wat zij met bepaalde groentes doen. Buurtbewoners die graag koken kunnen hier een actieve rol in spelen. Verder valt te denken aan het geven van workshops over een groene en gezonde buurt.

Wij hopen dat ons voorstel voor buurtmoestuin Nicolaas Beets positief wordt bekeken, dat we de kans krijgen dit verder uit te werken, zodat dit plan ook gerealiseerd kan worden.

Amsterdam, december 2016

Totale kosten van initiatief:

€ 5.000,00

Toegekend buurtbudget:

€ 5.000,00

Wat vindt u?

"Had je ook al gedacht aan..."
"Ik wil graag helpen met..."
"Ik steun dit initiatief, want..."
"Maar hoe zit het dan met..."
We ontvangen graag reacties van buurtbewoners!
Reageer

Delen

Reacties

Nog geen reacties

Login of registreer om te kunnen reageren.

Om te stemmen moet u ingelogd zijn.